Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

LE MYTHE ET LA MEDICINE DANS LA PROSE DE MIRCEA ELIADE

Alina Bako

Abstract


The parallel between the history of real medicine and the one of real literature embraces the linking point of the two fundamental fields, existing in both directions, by the relation they establish with humankind’s historical evolution. The first level we are considering in the analysis of the novel – case study – for the narrative forms at the intersection of the two kinds of reality where knowledge is constructed from the identification of the diseases that touch the human being and their relationship with the myth in which the individual is included. Eliade’s novel becomes a way of finding an explanation for this intersection between myth, narcotics and dream.


Keywords


Narrative; medicine; dream; characters; illness

Full Text:

PDF

References


L’oeuvre

Eliade, Mircea „Cunoştinţe botanice în vechea Indie”, Bul.Soc.de Şt. din Cluj, vol.VI, pag. 221- 237, 10.1931.

Eliade, Mircea „De Zalmoxis à Gengis-Khan”, Ed. Payot, Paris, 1970.

Eliade, Mircea „Aspecte ale mitului”, Colecţia Eseuri, Ed. Univers, Bucureşti, 1978.

Eliade, Mircea „Încercarea labirintului”, Ed. Dacia, 1990.

Eliade, Mircea „Sacrul şi profanul”, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1992.

La critique

Bădiliţă, Cristian, Întâlnirea cu sacrul. Şapte interviuri cu Mircea Eliade, Botoşani, Editura Axa, 1996

Bălu, Ion, Studiu introductiv, în Mircea Eliade, Opere, I, Bucureşti,Editura Minerva, 1994

Borbély, Ştefan, Proza fantastică a lui Mircea Eliade – complexul gnostic, Biblioteca Apostrof, 2003

Călinescu, Matei, Despre Ioan P. Culianu şi Mircea Eliade. Amintiri, lecturi, reflecţii, Iaşi, Editura Polirom, 2002

Culianu, Ioan Petru, Dialoguri întrerupte, Corespondenţă Mircea Eliade – Ioan Petru Culianu, Ediţie îngrijită şi note de Tereza Culianu-Petrescu şi Dan Petrescu, Prefaţă de Matei Călinescu, Iaşi,Editura Polirom, 2004

Culianu, Ioan Petru, Mircea Eliade, Bucureşti, Editura Nemira,1995

Handoca, Mircea, Pro Mircea Eliade, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2000

Honigberger, Johann Martin, Treizeci şi cinci de ani în Orient, Cuvânt înainte de Arion Roşu, Ediţie, studiu introductiv, note, addenda şi postfaţă de Eugen Ciurtin, traducere de Eugen Ciurtin, Ciprian Lupu şi Ana Lupaşcu, Iaşi, Editura Polirom, 2004

Manolescu, Nicolae, Jocurile Maitreyiei, în Arca lui Noe, II, Bucureşti, Editura Minerva, 1981

Marino, Adrian, Hermeneutica lui Mircea Eliade, Cluj-Napoca,Editura Dacia, 1980

Negoiţescu, Ion, Mircea Eliade, în Istoria literaturii române, Bucureşti, Editura Minerva, 1991

Petrescu, Dan, I. P. Culianu şi M. Eliade: prin labirintul unei relaţii dinamice, în Ioan Petru Culianu, Omul şi opera, volum coordonat de Sorin Antohi, Iaşi, Editura Polirom, 2007.

Simion, Eugen, Mircea Eliade. Nodurile şi semnele prozei, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2005

Spiridon, Monica, Introducere în metoda lui Eliade, în Interpretarea fără frontiere, Cluj, Editura Echinox, 1998

Ungureanu, Cornel, Mircea Eliade şi literatura exilului, Bucureşti, Editura Viitorul românesc, 1995

Vodă-Căpuşan, Maria, Mircea Eliade – spectacolul magic, Bucureşti, Editura Litera, 1991

Wunenburger, Jean-Jacques, Imaginaire et rationalité des médicines altérnatives, Paris, Les Belles-Lettres, mai 2006, 298 p, 2eme édittion corrigée, 2008.
DOI: https://doi.org/10.25159/1996-7330/1217

Refbacks

  • There are currently no refbacks.